Dolní Fořt

Dolní Fořt – má společnou hranici s místní částí obce Uhelná a tvoří s ní jeden celek (pohled shora – letecký snímek, bez znalosti katastrálních map nelze rozeznat hranice těchto částí), má samostatné číslování domů, v rámci územního plánu je začleněna část Dolního Fořtu do podnikatelské zóny rozvoj zemědělství – malé farmy apod. Nejezdí zde veřejná doprava.

Osada je místní částí obce Uhelná

Poloha: otevřít mapu (odkaz na mapy.cz)

místo pro fotogalerii…

Horní Fořt

Horní Fořt leží u Račího potoka na hranici katastru obcí Uhelná – Javorník. V této části se nachází bývalý park, který má obec zájem obnovit, zvonice se sochou sv. Jana Nepomuckého, funguje zde pila, firma ITCe spol. s r.o. divize dřevo Horní Fořt, prodejna potravin – Smíšené zboží, kamenictví. V rámci územního plánu není počítáno s rozšířením bytové výstavby, ale plochy pro podnikání – řešeno území mezi obchvatem Javorníku a fa ITCe. Veřejnou dopravu zajišťuje autobusové spojení, vlak zde nejezdí.

Osada je místní částí obce Uhelná

Poloha: otevřít mapu (odkaz na mapy.cz)

místo pro fotogalerii…

© RYCHLEBY.CZ

Výhradní práva na veškeré materiály na webu rychleby.cz jsou majetkem provozovatele. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto webu, není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovné souhlasu provozovatele. Veškeré zobrazené fotografie a obrazové materiály jsou chráněny autorským zákonem, svolení s použitím fotografií a obrazových materiálů webu může udělit výhradně majitel webu rychleby.cz a to pouze písemnou formou na základě obchodně dodavatelské smlouvy.