Červený Důl

V Červeném Dole (německý název Rothengrund, do roku 1924 Červený Grunt) se objevili první osadníci již počátkem 17. století v souvislosti s rozrůstáním osady Nové Vilémovice a hledáním nových příležitostí obživy. Stejně tak jako Hraničky, které vznikly jižně od Nových Vilémovic, žilo zde výhradně německé obyvatelstvo. Červený Důl byl zemědělskou lokalitou, i když usedlíci museli hledat i různé jiné druhy obživy, zejména v lese a dříve i v domáckém přadláctví. V roce 1836 zde žilo 127 usedlíků, v roce 1869 – 108, v roce 1890 – 96, v roce 1910 pak 86 a v roce 1921 již jen 79. Po roce 1945 nebyla ves nikdy dosídlena a očividně upadala.

Dnes je Červený Důl téměř čistě chatovou oblastí a jen zbylých pár stavení, jež se jako stuha táhnou překrásným údolím Červeného potoka, tiše připomíná časy dávno minulé.

Osada je místní částí obce Uhelná

Poloha: Otevřít mapu

Věřím, že každý, kdo se kdy toulal touto nádhernou krajinou, se vrátí zpět. Oči Vám něco tak nádherného prostě nedovolí vidět jen jednou. Sem tam chalupa a všude dokola rozlehlé zatravněné louky. Pokud Vám bude přát počasí a paprsky slunce umocní vzácnost dané chvíle, sednete si na zem a budete nevěřícně krouti hlavou nad tou krásou.

© RYCHLEBY.CZ

Výhradní práva na veškeré materiály na webu rychleby.cz jsou majetkem provozovatele. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto webu, není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovné souhlasu provozovatele. Veškeré zobrazené fotografie a obrazové materiály jsou chráněny autorským zákonem, svolení s použitím fotografií a obrazových materiálů webu může udělit výhradně majitel webu rychleby.cz a to pouze písemnou formou na základě obchodně dodavatelské smlouvy.