Červený Důl

Červený Důl je dnes téměř čistě chatovou oblastí a jen zbylých pár stavení, jež se jako stuha táhnou překrásným údolím Červeného potoka, tiše připomíná časy dávno minulé. Věřím, že každý, kdo se kdy toulal touto nádhernou krajinou, se vrátí zpět. Oči Vám něco tak nádherného prostě nedovolí vidět jen jednou. Sem tam chalupa a všude dokola rozlehlé zatravněné louky. Pokud Vám bude přát počasí a paprsky slunce umocní vzácnost dané chvíle, sednete si na zem a budete nevěřícně kroutit hlavou nad tou krásou.

Osada je místní částí obce Uhelná

Poloha: Otevřít mapu

Historie

V Červeném Dole (německý název Rothengrund, do roku 1924 Červený Grunt) se podle záznamů skorošické fary  již roku 1600 začínají objevovat první osadníci, a to v nově vzniklé osadě podél cesty z Nových Vilémovic do Račího Údolí, která dostala název  Červený Důl. To souviselo s rozrůstáním osady Nové Vilémovice a hledáním nových příležitostí obživy.

Roku 1632 a 1633 postihl zdejší kraj mor a velký počet lidí mu padlo za oběť. Mrtví byli z okolí sváženi na vozech a pohřbívali se vedle cesty do Červeného Dolu (tzv. Kopec mrtvých, něm. Totenhůbel). Byli zde pohřbeni i mrtví z bitvy mezi císařskými a švédskými vojsky. V roce 1774 získali dva kupci 13 šelfů panských pastvin v prostoru Červeného Dolu a vzniká zde nová kolonie, která se rozšiřuje zejména po roce 1785. Obyvatelé osady se živili zemědělstvím, obděláváním nepříliš úrodné půdy a pastevectvím. V roce 1806 zde stálo 14 domů, v nichž žilo 86 obyvatel. V roce 1811 měla osada již 17 domů a 98 obyvatel. V roce 1836 zde žilo 127 usedlíků, v roce 1869 – 108, v roce 1890 – 96, v roce 1910 pak 86 a v roce 1921 již jen 79. Stejně tak jako Hraničky, které vznikly jižně od Nových Vilémovic, žilo zde výhradně německé obyvatelstvo. Červený Důl byl zemědělskou lokalitou, i když usedlíci museli hledat i různé jiné druhy obživy, zejména v lese a dříve i v domáckém přadláctví. V roce 1832 zde byla postavena kaple svatého Rocha a později také velký hostinec. Osada náležela od počátku obecního zřízení roku 1850 k Novým Vilémovicím, s nimiž byla roku 1949 připojena k Uhelné.

Po roce 1945 nebyla ves nikdy dosídlena, postupně upadala a dnes je téměř čistě chatovou oblastí. Ale krásnou…

Kaple svatého Rocha

V roce 1832 zde vládla epidemie cholery, při níž zemřeli v okolí desítky lidí. Na upomínku této rány bylo ještě téhož roku rozhodnuto postavit kápli svatého Rocha, k čemuž byl zřízen fond z dobrovolných příspěvků. Kaple byla postavena v roce 1881 a v roce 1905 se zde konala slavnostní mše za účasti Jeho Excelence kardinála Koopa, biskupa vratislavského, který věnoval oltář do této kaple. Pro potřeby zbrojení za 2. světové války bylo nařízeno odevzdat zvon. V roce 1997 byla provedena celková oprava této kaple, upraveno okolí a opravena přístupová cesta. Slavnostní mše se dne 25. května 1997 osobně účastnil Jeho Excelence Monsignore František Václav Lobkowicz, sídelní biskup ostravsko-opavské diecéze.

Fotogalerie

© RYCHLEBY.CZ

Výhradní práva na veškeré materiály na webu rychleby.cz jsou majetkem provozovatele. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto webu, není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovné souhlasu provozovatele. Veškeré zobrazené fotografie a obrazové materiály jsou chráněny autorským zákonem, svolení s použitím fotografií a obrazových materiálů webu může udělit výhradně majitel webu rychleby.cz a to pouze písemnou formou na základě obchodně dodavatelské smlouvy.