Památky církevní

Bílá Voda
Farní kostel Navštívení Panny Marie z poloviny 18. stol., vysvěcen r. 1777

Bílá Voda
Piaristická kolej založena biskupem Jakubem Arnoštěm Lichtenštejnem. Vyučování zahájeno r. 1727

Bílá Voda
Hřbitov
(kulturní památka ČR)

Bílý Potok
Původní kostel sv. Vavřince z r. 1893 zbořen a na jeho místě postaven nový v historizujícím slohu

Černá Voda
Klasicistní kostel P. Marie z r. 1787 s ohradní zdí se sochami Evangelisty sv. Jana a Bolestné P. Marie
Javorník
Raně gotický hřbitovní kostel sv. Kříže z r.1260 se dvěma románsko-gotickými portály z 2. pol. 13. století

Javorník
Barokní kostel Nejsvětější Trojice z r. 1723. Součástí kostela barokní fara z r. 1728

Kobylá nad Vidnavkou
Kostel sv. Jáchyma z r. 1787 s obrazem patrona od Ign. Raaba

Petrovice
Kaple

Rokliny
Kaple

Skorošice
Pozdně empírový kostel sv. Martina se sochou P. Marie

Skorošice
Rokoková socha sv. Immaculaty z r. 1778.

Stará Červená Voda
Kostel Božího Těla ze 13 stol., postavený podle pověsti na místě pohanského obětiště

Travná
Poutní kaple P. Marie Saletské s pramenem a křížovou cestou z 19. stol.

Travná
Kostel Neposkvrněného Početí P. Marie postaven r. 1879 – 1881

Uhelná
Kostel sv. Kateřiny z r. 1801

Vápenná
Kostel sv. Filipa z r. 1781

Velká Kraš
Kostel sv. Floriána z 18. stol.

Velké Kunětice
Farní kostel sv. Kateřiny z r. 1801

Vidnava
Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské

Vlčice
Kostel sv. Bartoloměje s renesančním jádrem. V interiéru cený oltář a dřevěná výzdoba z r. 1732 – 1742.

Žulová
Kostel Panny Marie Bolestné na Boží hoře. Postaven v letech letech 1878 – 1880.

Žulová
Kostel sv. Josefa  – jednolodní budova kostela v jednoduchém klasicistním stylu.

© RYCHLEBY.CZ

Výhradní práva na veškeré materiály na webu rychleby.cz jsou majetkem provozovatele. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto webu, není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovné souhlasu provozovatele. Veškeré zobrazené fotografie a obrazové materiály jsou chráněny autorským zákonem, svolení s použitím fotografií a obrazových materiálů webu může udělit výhradně majitel webu rychleby.cz a to pouze písemnou formou na základě obchodně dodavatelské smlouvy.