Horní Fořt

Horní Fořt je malá osada ležící u Račího potoka na hranici katastrů obcí Uhelná a Javorník. Ve střední části se nachází nově revitalizovaný park, se zvonicí se sochou sv. Jana Nepomuckého z roku 1735. Zvonice byla postavena v roce 1914 Josefem Mertou a v roce 2012 ji Ministerstvo kultury České republiky prohlásilo za kulturní památku ČR. Horní Fořt se díky vybudování obchvatu stal klidnou osadou s krásným parkem, ležící v podhůří Rychlebských hor. Veřejnou dopravu zde zajišťuje jen autobusové spojení.

Osada je místní částí obce Uhelná

Poloha: Otevřít mapu

Historie

Osadu Horní Fořt založil v 17. století vratislavský biskup roku vyklučením části stejnojmenného Horního lesa (něm. „Forst“ je zde ve smyslu „hájený les“). Zmiňuje se poprvé roku 1669, kdy zde hejtman biskupského panství Jánský Vrch Johann Tümling (Timling) von Löwenberg zřídil dvorec se zámečkem a mlýnem, který byl později povýšen na samostatné rytířské fojtství. To později náleželo rodinám Schubertů a Schenkenbachů. Roku 1836 zde bylo 15 domů. Od druhé poloviny 19. století usilovali majitelé fojtského statku o průmyslovou činnost se spíše krátkodobými výsledky – byla zde od roku 1855 huť na zpracování arzénové rudy z javornického dolu, později stoupa na kostní moučku a výroba umělých hnojiv. Roku 1913 byly u dvora vybudovány lihovar (v provozu do roku 1961), sušírna brambor a dosud fungující pila. Fojtský statek převzal roku 1949 Státní statek Javorník.

Fotogalerie

© RYCHLEBY.CZ

Výhradní práva na veškeré materiály na webu rychleby.cz jsou majetkem provozovatele. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto webu, není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovné souhlasu provozovatele. Veškeré zobrazené fotografie a obrazové materiály jsou chráněny autorským zákonem, svolení s použitím fotografií a obrazových materiálů webu může udělit výhradně majitel webu rychleby.cz a to pouze písemnou formou na základě obchodně dodavatelské smlouvy.