Hraničky – rozlehlé pláně, kde bydlí jen vítr…

Bývalá osada Hraničky (německý název Gränzdorf) 696 m.n.m. se rozkládala u státní hranice (dříve s celnicí) pod Hraničním vrchem (752 m) a správně vždy patřila pod Nové Vilémovice (Wilmsdorf). Osada byla založena kolem roku 1785 a byla osídlena čistě německým obyvatelstvem. Hraničky měly v roce 1836 27 domů a 281 obyvatel. Po roce 1848 byla osada zařazena do soudního okresu Javorník a politického okresu Frývaldov. V roce 1885 vznikla v Hraničkách jednotřídka. V roce 1869 bylo v Hraničkách 260 obyvatel, v roce 1890 – 222 ob., v roce 1910 – 193 ob. a v roce 1921 již jen 192 obyvatel.

Po roce 1945 byly etapovitě odsunuty téměř všechny německé rodiny, ve vsi zůstaly dále žít jen 4. V roce 1948 byla do Hraniček na krátko přemístěna jedna rodina, ale již v roce 1949 byly všichni obyvatelé vystěhováni a ves zůstala prázdná. Do Hraniček nebyl v rámci dosídlení dostěhován ani jediný člověk a tak byl úpadek vsi nevyhnutelný. Tomu „dopomohli“ i obyvatelé z okolí, zvláště z Nových Vilémovic i početní Řekové (do Nových Vilémovic „dosídlení“ v roce 1949), kteří rozebírali a odnášeli vše, co mělo ještě nějaký užitek. Plánovanou a řízenou demolicí (např. kostelík byl vyhozen do povětří) v letech 1959/60 pak ženijní vojska ČSLA, tak jako na dalších horských osadách, již jen dokonala započaté dílo zkázy.

Jen ironií osudu a hrou náhod se podařilo lesnímu dělníku Franzi Schlegelovi zpětně nastěhovat do svého domu, který i přes různé útrapy doby zůstal stát až do dnešních dnů a osamocen na rozlehlých pláních kolemjdoucím tiše připomíná smutné dějiny této krásné horské osady.

Poloha: Otevřít mapu

Až tudy budete procházet, udělejte si chvíli čas, posaďte se a dívejte se tiše kolem, není tady jen krásně, je tady i velmi smutno…

Původní osada

Současné Hraničky

© RYCHLEBY.CZ

Výhradní práva na veškeré materiály na webu rychleby.cz jsou majetkem provozovatele. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto webu, není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovné souhlasu provozovatele. Veškeré zobrazené fotografie a obrazové materiály jsou chráněny autorským zákonem, svolení s použitím fotografií a obrazových materiálů webu může udělit výhradně majitel webu rychleby.cz a to pouze písemnou formou na základě obchodně dodavatelské smlouvy.