Hřbitov v Bílé Vodě

Hřbitov v Bílé Vodě – od roku 2000 kulturní památka ČR.

Na hřbitově jsou uloženy ostatky někdejších majitelů Bílé Vody, společný hrob obětí pochodu smrti z roku 1945 a jsou zde uloženy ostatky členů řádu piaristů, rektorů koleje a na 700 hrobů řádových sester, které byly v Bílé Vodě internovány po roce 1950.

Hřbitov se rozkládá na severním okraji obce, jeho půdorys je kosodélný a je obehnán nízkou zídkou s železnou vstupní bránou. Na ploše hřbitova se nachází mramorové náhrobky dřívějších majitelů zámku, náhrobní desky piaristů a dlouhé řady hrobů řeholnic. Hroby řádových sester jsou uspořádány podle jednotlivých řádů a mají vlastní způsob úpravy hrobů.

Na hřbitově stojí v blízkosti vstupu hřbitovní kaple krytá sedlovou střechou se sanktusníkem. Vstup do kaple má segmentový záklenek a je orientován k hlavní ose hřbitova. Boční průčelí mají okna s půlkulatým záklenkem. Uprostřed hřbitova stojí polychromovaná socha Vítězného Krista na stupňovitém podstavci a klasicistní kříž s Ukřižovaným Kristem na vysokém podstavci. Vzrostlá zeleň je soustředěná kolem kaple a na centrální ose hřbitova

Součástí hřbitova je hrobka rytmistra Ludvíka hraběte d′Ambly a společný hrob obětí pochodu smrti z koncentračního tábora Osvětim z roku 1945. Na neoznačeném a neznámém místě hřbitova jsou pochováni dva sovětští vojáci a příslušník jednotek SS.

V roce 2010 byl hřbitov obnoven nákladem 2 600 000 Kč, z toho byly čerpány z fondu Evropské unie dva miliony korun, ze Státního fondu životního prostředí 129 000 Kč a obec přispěla 260 000 Kč. V roce 2014 byla provedena oprava hřbitova a hřbitovní kaple. Finanční prostředky byly čerpány z dotace Olomouckého kraje v rozsahu 300 000 Kč.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hřbitov_v_Bílé_Vodě

© RYCHLEBY.CZ

Výhradní práva na veškeré materiály na webu rychleby.cz jsou majetkem provozovatele. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto webu, není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovné souhlasu provozovatele. Veškeré zobrazené fotografie a obrazové materiály jsou chráněny autorským zákonem, svolení s použitím fotografií a obrazových materiálů webu může udělit výhradně majitel webu rychleby.cz a to pouze písemnou formou na základě obchodně dodavatelské smlouvy.