Kamenná

Osada Kamenná (vývoj názvu: rok 1692 – vom Steingrunde, 1710 – in der gemein stein grundt, 1763 – Steingrund, od roku 1924 Kamenná) dostala jméno, jež bylo pomístným označením údolí, ležícího ve výšce 600 metrů.
S osazováním osady se začalo kolem r. 1690, kdy byly dávány v dědičné držení pozemky, které měli poddaní předtím v pachtu. Půda zde byla tak chudá, že její majitelé nebyli povinni ani robotami a odváděli jen malý nájem. Sto let později získali osadníci nové příděly pozemků od vrchnosti, a to 24 šeflů pastvin a 75 šeflů lesa za cenu kolem 1500 zlatých, zaplacených 24 nabyvateli. Pastviny skoupila obec sama.

Život zdejších lidí byl neobyčejně těžký, protože i zemědělci museli dokupovat obilí. Hlavním zaměstnáním byla nebezpečná práce v lesích a mezi muži se zřídka našel ten, kdo by při ní neutrpěl zlomeninu nohy. R. 1723 žilo v osadě 23 rodin, kterým bylo dovoleno postavit si mlýn. Velká vzdálenost do skorošické školy přinutila správu obce, která neměla ani šoltyse, aby se dětem postarala o školní vyučování. Zprvu zde učili příslušníci hraniční stráže, pak i lesníci. Školu postavila vrchnost teprve r. 1837. R. 1816 si postavili osadníci kapli, v níž se občas konaly bohoslužby. R.1836 tvořilo obec 38 dřevěných domů s 281 obyvateli. Kromě hospody a mlýna tu byla v provozu jedna potašovna.

Do 2. světové války se osada úspěšně rozrůstala, většina domů již byla nová a zděná s kvalitní střešní krytinou, roku 1937 byla postavena místním hasičským sborem hasičská zbrojnice a zakoupena stříkačka. Osada měla také zpracován plán svého rozvoje, ale po roku 1945 již bylo vše jinak. Obyvatelstvo bylo odsunuto a ves zůstala prázdná, dosídlení zde neproběhlo z důvodů odlehlosti a cílená a bohužel nutno říci dokonalá demolice ženijními vojsky v roce 1961 jen zpečetila osud této horské osady.

 

 

Plány nové výstavby v předválečném období (rozmezí let 1930 – 1940), dokazující snahu o rozvoj osady.

Najdeme zde např. plány uskutečněné stavby hasičské zbrojnice včetně povolení, dále 2 různé plány na výstavbu nové školy, hostince, několika dalších domů a hospodářských stavení.

Současný stav

Po bývalé osadě nezůstaly bohužel žádné známky, žádná budova, žádné zdi a většinou ani žádné stopy v terénu.
Nutno poznamenat, že narozdíl od mnoha jiných německých osad zde probíhala demolice v roce 1961 velmi pečlivě a důkladně, což je z dnešního pohledu velmi smutné, protože se jednalo o osadu narozdíl od jiných dobře zachovalou a udržovanou, s převahou nových zděných domů a stavení s kvalitní střešní krytinou i zázemím, byla zde škola i poměrně početný hasičský zbor s novou zbojnici a stříkačkou. Osada měla také vypracováno mnoho nových plánů svého rozvoje a nikterak jí nevadila jistá odlehlost, která se jí ovšem po válce stala tak osudná. V rychlebském regionu se po odsunu německého obyvatelstva nedařilo dosídlovat ani obce s daleko příznivější polohou a tak byla osada Kamenná zařazena z důvodů bezpečnostních, hospodářských, hygienických i politických do seznamu osad určených k likvidaci. Z jakých důvodů zde ale proběhla demolice tak pečlivě zatím není známo.
Jen shodou náhod zůstala stát jediná kamenná podezdívka velkého domu v horní části osady a betonový základ hospodářského stavení. A tak jen díky těmto pozůstatkům je dnes možné přesně určit polohu bývalých domů, kostelíku, hasičské zbrojnice, chodníků a ostatních stavení.

© RYCHLEBY.CZ

Výhradní práva na veškeré materiály na webu rychleby.cz jsou majetkem provozovatele. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto webu, není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovné souhlasu provozovatele. Veškeré zobrazené fotografie a obrazové materiály jsou chráněny autorským zákonem, svolení s použitím fotografií a obrazových materiálů webu může udělit výhradně majitel webu rychleby.cz a to pouze písemnou formou na základě obchodně dodavatelské smlouvy.