Otevření nového mini-muzea obce Zálesí bylo slavnostně zahájeno vernisáží v sobotu 11.7.2020 v bývalé márnici na místním hřbitově a je pokračováním původního plánu a iniciativy místních občanů a chalupářů na netradiční využití jediné zachovalé obecní budovy na Zálesí.

Navzdory nepřízni počasí se zde sešla nečekaně padesátka lidí, ne jenom ze Zálesí, ale i z daleko vzdálenějších míst. Vernisáž zahájila spoluautorka expozice Zdena Morávková ohlédnutím do nedávné minulosti předcházející této akci, představila všechny spolupracovníky, hudebníky a seznámila účastníky s interaktivní koncepcí muzea, kdy kdokoliv, kdo má nějakou vazbu na Zálesí, může libovolně přispět svou vzpomínkou, příběhem, fotografií či exponátem do našeho muzea. 

Tento nápad a přání na zkulturnění zpustlého hřbitova a opravu márnice pro její další kulturní využití vzešel z iniciativy našich místních „Zálesáků“ na konci léta 2017 po úspěšné akci s houpačkou pro Barborku. Místními „Zálesáky“ byl vypracován návrh projektu na rekonstrukci s rozpočtem a s vizí následného využití, který byl předložen městu Javorník se žádostí o prověření možnosti pomoci a financování. Naštěstí se našel včas vhodný dotační program a námi předložený projekt byl po doladění paní místostarostou Bc. Sieglinde Mimrovou úspěšně odeslán a dotace byla získána. Stavební práce na rekonstrukci márnice zahájilo město Javorník v létě 2018, dokončeny byly na jaře 2019 a v srpnu 2019 byla opravená budova márnice propůjčena do užívání občanskému sdružení Světakraj, které zde zastupuje iniciativu místních Zálesáků.

Muzeum je volně přístupné kdykoliv za světla.

© RYCHLEBY.CZ

Výhradní práva na veškeré materiály na webu rychleby.cz jsou majetkem provozovatele. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto webu, není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovné souhlasu provozovatele. Veškeré zobrazené fotografie a obrazové materiály jsou chráněny autorským zákonem, svolení s použitím fotografií a obrazových materiálů webu může udělit výhradně majitel webu rychleby.cz a to pouze písemnou formou na základě obchodně dodavatelské smlouvy.