Nepřístupné jeskynní a krasové útvary

Oblast Rychlebských hor je jednou z oblastí v naší republice, která pod svým povrchem skrývá krásu podzemního jeskynního světa. Jeskyně zde jsou vytvořeny v krystalickém vápenci devonského stáří který se vyskytuje v různě velkých samostatných krách v celé oblasti. V menších lokalitách (Bílá Voda, Zálesí, Žulová, Staré Podhradí) je možno nacházet menší dutiny, krátké jeskyňky a povrchové krasové jevy. Největší lokality jsou oblast sedla Na Pomezí a Vápenné.
Na průzkumu těchto lokalit pracují členové jeskyňářské skupiny SEVER z Jeseníku, která je součástí České speleologické společnosti. Podívejte se nyní do největších jeskyní v krasové oblasti Rychlebských hor…

Oblast Vápenné

V okolí Vápenné se nachází několik krasovýdch lokalit. V Lesní Čtvrtí objevili speleologové ze skupiny SEVER podzemní prostoru, která byla nazvána Jeskyně u borovice. Jeskyně je 10 m hluboká a asi 30 m dlouhá a je protékána aktivním vodním tokem.

Jeskyně za hájovnou

V roce 2002 odčerpali jeskyňáři zatopenou část Jeskyně za hájovnou a postoupili o 20 m dále za první sifon. Prostory jsou protékány silným aktivním tokem, takže po ukončení akce se jeskyně opět zatopila.

 

Roušarova jeskyně.

Několik jeskyní se nachází v komplexu opuštěných lomů nad nádražím ve Vápenné. Nejdelším systémem je Roušarova jeskyně. Jedná se o komplex horizontálních chodeb délky přes 300 m Podzemní prostory se zde stávají významným zimovištěm netorýrů- vrápenců malých (více jak 400 kusů). V jeskyni je zachováno jen málo krápníkové výzdoby, která byla poničena těžbou v lomu a nenechavými návštěvníky.

 

Velký dóm

Druhou významnou jeskyní je Velký dóm. Jak název napovídá nachází se v jeskyni velká prostora o rozměrech  24×14 m  Sestup do podzemí je zde tvořen 9 m hlubokou propástkou a stěny prostor jsou pokryty sintrovými náteky.

 

Jeskyně s excentriky

Zajímavá je také Jeskyně s excentriky. Jeskyně je pouze 30 m dlouhá, ale na stěnách lze nalézt drobné kalcitové výrůstky dlouhé az 1 cm a které rostou všemi směry. Jeskyně v lomech jsou bohužel značně poznamenány těžbou, kde otřesy zničily velkou část krápníkové výzdoby. Na stěnách lomů lze také pozorovat, že část jeskyní bylo také odtěženo.


 

Oblast sedla Na Pomezí

V této lokalitě se mimo turisticky zpřístupněné jeskyně nachází ještě další podzemní prostory. Největší z nich je jeskyně Rasovna.

Jeskyně Rasovna

Je to systém spadajíci stupňovitě do hloubky přes 70 m a je tvořen několika velkými dómy. Podzemní prostory byly objeveny při těžbě v lomu v roce 1936. Tím, že do podzemí mohl kdokoliv vstoupit došlo ke značnému poškození krápníkové výzdoby. Ta se zachovala pouze v těžko přístupných partiích.K nejhezčím prostorám zde patří dóm nazvaný Řetězák, Královský komín, Suťový dóm, Bahenní dóm a Záclona. Jeskyně je významným zimovištěm netopýrů. Do jeskyně se dá sestoupit klasicky, nebo se dá vystrojit lany a sestoupit pomocí lezekých pomůcek.

 

Liščí díra

Druhou pěknou jeskyní je Liščí díra. Vchod se nachází v lese a pravděpodobně je propojena s turisticky přístupnými jeskyněmi. Jeskyně je přes 20 m hluboká a hlavní prostora je vyzdobena pěknou krápníkovou výzdobou která zůstala pěkně zachovalá.

 

Nová jeskyně

Nedaleko Liščí díry se prokopali v roce 2000 členové speleologické skupiny SEVER závrtem do podzemních prostor. Lokalita dostala název Nová jeskyně. Jeskyňářům se podařilo sestoupit do hloubky 25 m Jeskyně má téměř svislý průběh. Jsou zde krásné krápníky (Kaplička) a nejdelší brčka v dosud zámých prostorách jeskyní Rychlebských hor – Dvojčata dlouhá 40 cm a tvořená nádherně bílým kalcitem. V této jeskyni probíhá dále intenzivní průzkum.

 

Další jeskyně

V okolí je známo ještě několik menších jeskyní (např. Netopýrka) a mnoho povrchových jevů, ze kterých je nejznámější Smrčnické propadání – místo, kde se propadá do podzemí potůček, který pramení pod Smrčníkem.

 

 

© RYCHLEBY.CZ

Výhradní práva na veškeré materiály na webu rychleby.cz jsou majetkem provozovatele. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto webu, není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovné souhlasu provozovatele. Veškeré zobrazené fotografie a obrazové materiály jsou chráněny autorským zákonem, svolení s použitím fotografií a obrazových materiálů webu může udělit výhradně majitel webu rychleby.cz a to pouze písemnou formou na základě obchodně dodavatelské smlouvy.