Památné stromy

Dub u Račího potoka – Horní Fořt

Dub letní (Quercus robur L.)

Dub je součástí mladšího břehového porostu Račího potoka. Kmen se dělí ve výšce cca 5 m ve 2 hlavní větve, koruna mírně prosychá, přítomnost patogenních organismů nebyla prokázána, dub pravidelně přirůstá.

Zdroj: Odborná databáze památných stromů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Dub u rybníka – Kobylá nad Vidnavkou

Dub letní (Quercus robur L.)

Mohutný jedinec s vysoko nasazenou korunou, kmen je dutý, koruna prosychá.
 
Zdroj: Odborná databáze památných stromů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Dub v kaolinovém lomu – Dolní Červená Voda

Dub letní (Quercus robur L.)

Strom výjimečného stáří a vzrůstu, jeden z největších svého druhu v regionu.
 
Zdroj: Odborná databáze památných stromů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Postupně budou doplněny fotky….

Lípa u šilhavé báby – Nová Červená Voda

Lípa velkolistá (Tilia platyphyllos Scop.)

Mohutné torzo stromu s 1 původní kosterní větví, zbytek koruny tvoří sekundární větve, kmen je ze severní strany široce otevřený, část chybí, z této strany má strom etesteticky nesmírně působivý, “roztančený” vzhled.

Zdroj: Odborná databáze památných stromů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Paukův jilm – Velká Kraš

Jilm vaz (Ulmus laevis Pallas)

Esteticky hodnotná solitéra, v celkovém habitu jen nepatrně narušená (redukce spodní části koruny, jednostranný řez větví v blízkosti elektrického vedení), velikostně plně vyvinutá, mohutný svalcovitý kmen obrůstá výmladky, ve spodní části centrální dutina, která probíhá do výšky asi 5 m a je větraná několika otvory na místě odstraněných větví 3-5 m nad zemí. Zbytková stěna obvodového dřeva je nejméně 12 cm.

Zdroj: Odborná databáze památných stromů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Smrk – Travná

Smrk ztepilý (Picea abies (L.) Karst.)

Esteticky působivý strom impozantního vzrůstu, na počátku stárnutí, mohutné, široce rozložené kořenové náběhy, kmen je uzlovitý, nasazení větví ke kmeni je ztlustlé, několik spodních větví pokračuje v růstu vertikálním směrem a vytváří již poměrně mohutné boční terminály, což dodává stromu bizarní “svícnový” vzhled. Majestátní koruna vystupuje nad okolní lesní porost a je dobře čitelná z okolních svahů.

Zdroj: Odborná databáze památných stromů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Postupně budou doplněny fotky….

Thuje pod Kaltenštejnem – Černá Voda

Zerav obrovský (Thuja plicata D. Don.)

Strom s vysokou sloupovitou korunou, s výbornou fyziologickou i biomechanickou vitalitou, velikostně plně rozvinutý, v celkovém habitu nepatrně narušený (odstraněna spodní patra větví – silné zmlazení v této části kmene), s předpokladem rozvoje po řadu dalších desetiletí při udržení dosažené kvality. V regionu jediný známý strom svého druhu rostoucí ve volné přírodě, mimo parkové plochy. Strom nevyžaduje zvláštní ošetření.

Zdroj: Odborná databáze památných stromů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Tis – Bílá Voda

Tis červený (Taxus baccata L.)

Jeden z nejstarších a největších tisů na Jesenicku, strom pravděpodobně pochází z původní výsadby zámeckého parku v Bílé Vodě, v blízkosti se nacházejí další exotické dřeviny podobného stáří. Místní původ tisu však nelze vyloučit. Keřovitý vzrůst mohl být způsoben okusem mladé rostliny zvěří nebo použitím sazenice vypěstované z řízku.

Zdroj: Odborná databáze památných stromů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Tři veterání – Velká Kraš

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)
Modřín opadavý (Larix decidua Mill.)

Esteticky působivé stromy impozantního vzrůstu a majestátního vzhledu, v zenitu vývoje, popř. na počátku fáze stárnutí. Jedná se bezesporu o jedny z nejstarších a nejzachovalejších příslušníků svého druhu v regionu, stromy s vysokou estetickou, genetickou, společenskou a historickou hodnotou. Stromy rostou ve vzájemném zápoji, vzhledem k tomu, že vysoko přesáhují hladinu korun okolního porostu, je vzájemný zápoj nezbytný pro stabilitu jejich štíhlých kmenů tvarovaných několika generacemi lesních porostů.

Zdroj: Odborná databáze památných stromů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Valuškův tis – Javorník – ves

Tis červený (Taxus baccata L.)

Solitérní strom mohutného vzrůstu a značného stáří roste na okraji soukromé zahrady.

Zdroj: Odborná databáze památných stromů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

© RYCHLEBY.CZ

Výhradní práva na veškeré materiály na webu rychleby.cz jsou majetkem provozovatele. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto webu, není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovné souhlasu provozovatele. Veškeré zobrazené fotografie a obrazové materiály jsou chráněny autorským zákonem, svolení s použitím fotografií a obrazových materiálů webu může udělit výhradně majitel webu rychleby.cz a to pouze písemnou formou na základě obchodně dodavatelské smlouvy.