Na místě dnešního památníku stál původně pomník obětem 1. světové války, postavený na náklady obce ve dvacátých letech 20. století. Jeho autorem byl akademický sochař Josef Obeth z Velké Kraše. Představoval ho žulový sloup s válečnými reliéfy z mramoru doplněný kamennými lavicemi, dlážděním a přístupovým schodištěm. Sloup o výšce 9 m. byl pokryt čtyřmi reliéfy s těmito výjevy: zápas sv. Jiří s drakem, boj na bitevním poli, zmrtvýchvstání a válečná vdova se sirotkem. Osud původního válečného pomníku zpečetilo rozhodnutí ONV Jeseník z října 1950 o odstranění pomníku vzhledem k tomu, „že udržování tohoto památníku je pro nynější dobu nežádoucí”. Likvidací pomníku byl pověřen zaměstnanec MNV Vápenná p. Kaňa. Dále je známo již jen to, že obelisk zakoupil v r. 1951 nejmenovaný sochař ze Vsetína a že byl odstraněn někdy v průběhu května téhož roku. Zda z mramoru a žuly vzniklo nové umělecké dílo nebo posloužil jako stavební materiál, již patrně nezjistíme.

V letech 2001 – 2003 byl díky dotaci Ministerstva obrany ČR památník, byť ve zjednodušené podobě, obnoven a byl věnován obětem válek. Na kopci při silnici k Žulové znovu ční sloup, k němuž vede schodiště stíněné alejí bříz. Reliéfní výzdoba nebyla z pochopitelných důvodů obnovena. Druhým připomenutím obětí 1. světové války ve Vápenné je reliéf „Bolestná Matka Boží” ve vstupním prostoru kostela sv. Filipa. Je proveden v pískovci a jeho autor, opět sochař Josef Obeth, zvolil motiv Piety. Dílo zůstalo dochováno bez pamětních desek se jmény padlých. Centrální scénu Matky Boží, držící mrtvé tělo Ježíše Krista, doplňují drobnější postavy válečných obětí a celý výjev stojí na zeměkouli v mracích obtočené hadem dštícím oheň. Reliéf je zrenovován a vyčištěn.

 

© RYCHLEBY.CZ

Výhradní práva na veškeré materiály na webu rychleby.cz jsou majetkem provozovatele. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto webu, není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovné souhlasu provozovatele. Veškeré zobrazené fotografie a obrazové materiály jsou chráněny autorským zákonem, svolení s použitím fotografií a obrazových materiálů webu může udělit výhradně majitel webu rychleby.cz a to pouze písemnou formou na základě obchodně dodavatelské smlouvy.