Travná

Travná – kouzelné místo s bohatou historií, krásná horská osada, jedna z perel Rychlebských hor. Svažitý katastr obce se značnými výškovými rozdíly se táhne v délce téměř tří kilometrů podél horního toku Javornického potoka, při silnici, která vede z Javorníka na jihozápad ke státním hranicím s Polskem. Dominantou obce je novogotický kamenný kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a poutním místem pak léčivý pramen se sochou Panny Marie Lurdské a křížovou cestou.

Osada je místní částí obce Javorník

Fotogalerie

Travná

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

Kaple La Salette a pramen se sochou Panny Marie

Křížová cesta se 14 zastaveními

Historie
Místní jméno Travná, které platí od roku 1948, vzniklo překladem první části německého názvu Krautenwalde, tj. les s rostlinami, bylinami či trávou; od toho bylo zase odvozeno dřívější české označení Krutvald. Bývalá ves patřila spíše k menším vesnicím na Frývaldovsku a po roce 1848 připadla do soudního okresu Javorník a patřila v tomto rámci k nejchudším. Obyvatelé si vedle zemědělství vydělávali spíše v lese a domáckým přadláctvím, v druhé polovině 19. století byla v okolí určitý čas dolována železná ruda. Přínosem pro Travnou bylo postavení poutní kaple Panny Marie La Salettské v roce 1851 a její rozšíření v roce 1858, v letech 1879 až 1892 byl ve vsi postaven i nový kostel Neposkvrněného Početí P. Marie.
Více pod fotogalerií…
Fotogalerie Travná
Kostel  Neposkvrněného početí P. Marie
Poutní kaple Panny Marie La Salettské
Křížová cesta
Historie

 

Místní jméno Travná, které platí od roku 1948, vzniklo překladem první části německého názvu Krautenwalde, tj. les s rostlinami, bylinami či trávou; od toho bylo zase odvozeno dřívější české označení Krutvald.

První zmínka o Travné je z roku 1295, kdy došlo ke sporu mezi vratislavským biskupem Janem Romkem s knížetem Bolkem z Rirstenberku, který se vsi zmocnil a vybíral clo na hranici mezi Kladskem a Slezskem. Travná (Krutvald) byla na počátku 14. století poměrně velkou vsí se 40 lány a díky svému významu a vzhledem ke strategické poloze se jí zmocnili loupeživí Haugwitzové sídlící na hradě Frýdberk. Travnou pak od nich vykoupil v roce 1358 vratislavský biskup, který ji dále svěřoval jako léno různým držitelům. V 16. století tu byl hamr, takže se v okolí zřejmé dolovala železná ruda. Za třicetileté války ves značně trpěla průchody vojsk a stejně tak tomu bylo o sto let později za sedmileté války. Po sedmileté válce roku 1770 ji biskup Schaffgotsch spojil s lénem Vlčice a v majetku rodu Schaffgotschů zůstala Travná až do roku 1919, kdy se stala součástí velkostatku Bílá Voda. Roku 1725 tu byl postaven a o dvacet let později ještě rozšířen dnes již neexistující kostel, ale ke zřízení lokálie u kostela došlo až roku 1782. V polovině 18. století byl ustaven v obci první učitel. V roce 1836 žilo v Krutvaldu 543 obyvatel v 85 většinou dřevěných domech, v roce 1850 pak 549 obyvatel.

Po roce 1848 připadla ves do soudního okresu Javorník v politickém okrese Frývaldov – a patřila v tomto rámci k nejchudším. Obyvatelé si vedle zemědělství vydělávali spíše v lese a domáckým přadláctvím, které však v průběhu času upadalo. V druhé polovině 19. století byla v okolí určitý čas dolována železná ruda. Přínosem pro Travnou bylo postavení poutní kaple Panny Marie La Salettské v roce 1851 a její rozšíření v roce 1858. K ní přicházela procesí věřících z širokého okolí a z obou stran státní hranice. V letech 1879 až 1892 byl ve vsi postaven i nový kostel Neposkvrněného Početí P. Marie. Pozemkový majetek Schaffgotschů, spravovaný z Vlčic, měl rozlohu kolem 200 hektarů a byl většinou pronajímán, až byl nakonec v roce 1919 prodán a připojen k velkostatku Bílá Voda.

Politická orientace zdejšího německého obyvatelstva byla stejná jako v ostatních obcích na Javornicku, a to platilo i pro jeho osudy za druhé světové války a po roce 1945. Ves byla po odsunu německého obyvatelstva osídlována velmi obtížně a pomalu. V roce 1950 tu bylo jenom 106 obyvatel a 84 domů. V témže roce byla k Travné připojena obec Zálesí, dřívější Valdek, avšak již v roce 1960 byly obě lokality administrativně přiřazeny jako místní část k Javorníku. Po spojení se Zálesím byl v následujících desetiletích v okolí prováděn geologický průzkum a byla zde zahájena těžba uranové rudy, která po nedlouhém trvání v roce 1968 skončila. Hospodaření na zdejší půdě převzal nakonec semenářský Státní statek Javorník.

V roce 1990 sloužil občanům v místě jediný obchůdek a hostinec, byla zde ubytovna zemědělského družstva Bernartice a dvě podnikové rekreační chaty. V roce 1991 měla Travná i se Zálesím jenom 50 obyvatel a 19 trvale obydlených domů.

 

 

 

© RYCHLEBY.CZ

Výhradní práva na veškeré materiály na webu rychleby.cz jsou majetkem provozovatele. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto webu, není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovné souhlasu provozovatele. Veškeré zobrazené fotografie a obrazové materiály jsou chráněny autorským zákonem, svolení s použitím fotografií a obrazových materiálů webu může udělit výhradně majitel webu rychleby.cz a to pouze písemnou formou na základě obchodně dodavatelské smlouvy.