Pomník dozorci finanční stráže Stanislavu Majzlíkovi, který zde byl 21.9.1938 během henleinovského puče místními henleinovci zastřelen.

V sousedství pomníku stojí také sloup ve tvaru státní vlajky se státním znakem a nápisem “Republika Československá”. 

Dozorce finanční stráže Stanislav Majzlík

Narozen r. 1909 v obci Čejkovice (okr. Hodonín), zařazen na odd. fin. stráže Švarcberg, padl 22. září 1938 v obci Nové Vilémovice.

Oddělení fin. stráže v Nových Vilémovicích u Javorníku v okrese Jeseník bylo umístěno v domku čp. 46 v dolní části obce. Čtyři finančníci byli ubytováni v podnájmu u německých rodin, ostatní bydleli přímo v budově oddělení, která tak sloužila i jako kasárna. Dne 22. září se místní henleinovci rozhodli odzbrojit místní posádku finanční stráže. V obecní kronice byly popsány okolnosti přepadu oddělení: „Při odzbrojení se ve zdejší obci u budovy kasáren čp. 46 odehrál urputný boj. Financi byli dobře vyzbrojeni puškami, revolvery a ručními granáty. Tři ze zdejších obyvatel byli těžce zraněni a museli být dopraveni do nemocnice.“ Posádka šesti přítomných finančníků se nakonec vzdala přesile. Hluk boje přilákal množství zvědavců a po obsazení oddělení fin. stráže se shromáždil v dolní části Nových Vilémovic početný dav. Po prohledání budovy henleinovci zjistili, že část místní posádky chybí a vydali se je hledat do soukromých bytů. Tak byl ve středu obce v blízkosti křižovatky obklíčen a bezvýsledně prohledán dům Menzelových, kde v podnájmu bydlel dozorce Budín.

Poté se ozbrojený dav vydal směrem ke státní hranici. Po několika stech metrech se povstalci střetli s hlídkou finančníků Gebauera a Majzlíka ze sousedního oddělení Švarcberg, kteří netušili, že jejich kolegové z Nových Vilémovic byli právě zajati. Henleinovci, kteří byli ve velké přesile, se rozvinuli a snažili se finančníky přimět, aby se vzdali. Křičeli na ně, že posádka Vilémovic je již odzbrojena; Gebauer s Majzlíkem to zřejmě považovali za lest a odmítali se vzdát. Ve velmi vypjaté situaci zazněl výstřel, zřejmě ze strany napadených. Němci odpověděli salvou; jedna z kulek smrtelně zranila doz. Stanislava Majzlíka. V nastalém zmatku se druhému členu hlídky podařilo uprchnout.

Tělo mrtvého bylo nejdřív dopraveno do místní márnice. Následující den, 23. září, však byla vyhlášena mobilizace a většina německých obyvatel Vilémovic z obav před represemi za zabití příslušníka finanční stráže uprchla přes hranice. Kompromitující tělo „nešťastného finance“ bylo odvlečeno a zahrabáno v lese. Teprve po okupaci čsl. pohraničí Německem v říjnu 1938 byly Majzlíkovy ostatky vykopány a pohřbeny na obecním hřbitově. Po válce bylo tělo znovu exhumováno a pohřbeno s vojenskými poctami. K slavnostnímu odhalení desky na místě tragédie došlo za hojné účasti příslušníků fin. stráže i široké veřejnosti dne 19. září 1948.

Zdroj: https://www.codyprint.cz/padli/mor/mor06.html

© RYCHLEBY.CZ

Výhradní práva na veškeré materiály na webu rychleby.cz jsou majetkem provozovatele. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto webu, není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovné souhlasu provozovatele. Veškeré zobrazené fotografie a obrazové materiály jsou chráněny autorským zákonem, svolení s použitím fotografií a obrazových materiálů webu může udělit výhradně majitel webu rychleby.cz a to pouze písemnou formou na základě obchodně dodavatelské smlouvy.