Bývalý uhelný důl je dnes krásnou vodní plochou vhodnou ke koupání i rybaření, najdete tu chatovou oblast, restauraci, atrakce pro děti i malé tábořiště.

Historie bývalého uhelného dolu

Bývalý uhelný důl, jehož ložisko bylo poprve náhodně odkryto v roce 1859 a již o tři roky později se zahájila těžba. Nejprve se těžilo povrchově v jámě nazývané Fridrich Zeche, později došlo k pokusům s hlubinnou těžbou uhlí. Vzhledem k nestabilitě podloží se ale opět přešlo k povrchové těžbě. Zpočátku se většina uhlí spotřebovávala v okolí, zčásti v domácnostech, část také v cihelně, která stála nedaleko. Později těžba vzrostla až na 2 000 tun uhlí ročně, ale od té doby množství vytěžené suroviny klesalo.

Bouřlivé události 20. století se nevyhnuly ani těžbě uhlí. Po roce 1945 byl důl znárodněn a několikrát změnil majitele. Po roce 1952 se do lomu navezla nová technika a kupodivu se podařilo vytěžit 22 tisíc tun uhlí. To byla ale labutí píseň této jámy, která již nesla nové jméno Důl Antonín Pelnář podle ředitele Východočeských uhelných dolů Dr. Ing. Antonína Pelnáře. V roce 1957 se nakonec rozhodlo o konci těžby. Důvodem byly i tenčící se zásoby. Podle dobových zpráv se z lomu dalo vytěžit cca 25 tisíc tun, další cca 160 tisíc tun pak bylo tehdejší technikou netěžitelných. A tak 31. prosince 1957 stroje utichly.

Po opuštění jámy se spodní voda, kterou přestaly čerpat výkonné stroje, stále více rozlévala po jámě, až ji zcela zaplnila. Jezero připomínající rybník brzy přilákalo koupáníchtivé obyvatele z okolí a také rybáře, kteří sem vysadili ryby pro sportovní rybolov. Malý ostrov, který po zatopení vznikl, se stal útočištěm ptáků, místní u něho proto dodržují zákaz vstupu. Okolí bývalé těžební jámy se ale změnilo k nepoznání. Najdete tu chatovou oblast, restauraci, atrakce pro děti i malé tábořiště.

Zdroj: https://regiony.rozhlas.cz/lom-pelnar-na-jesenicku-vydal-tisice-tun-uhli-dnes-pritahuje-plavce-i-rybare-7431260

© RYCHLEBY.CZ

Výhradní práva na veškeré materiály na webu rychleby.cz jsou majetkem provozovatele. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto webu, není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovné souhlasu provozovatele. Veškeré zobrazené fotografie a obrazové materiály jsou chráněny autorským zákonem, svolení s použitím fotografií a obrazových materiálů webu může udělit výhradně majitel webu rychleby.cz a to pouze písemnou formou na základě obchodně dodavatelské smlouvy.