Vodní nádrž Biocentrum Střední díly u Javorníku je z části přírodní rezervací vodních živočichů (zejména obojživelníků) a mokřadní vegetace, určená k záchytu vody v krajině s možností rekreačního využití (rybolov, koupání)…

Rozloha vodní nádrže činí 17,06 ha při stálé hladině. Koruna zemní hráze je upravena jako cesta s travním povrchem, jsou zde k dispozici lavičky a dřevěný přístřešek. Délka hráze je 1600 m a její šířka v koruně je 4 m. V prostoru biocentra a v jeho okolí je vysázena zeleň, která plní funkci biokoridoru a větrolamu.

© RYCHLEBY.CZ

Výhradní práva na veškeré materiály na webu rychleby.cz jsou majetkem provozovatele. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto webu, není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovné souhlasu provozovatele. Veškeré zobrazené fotografie a obrazové materiály jsou chráněny autorským zákonem, svolení s použitím fotografií a obrazových materiálů webu může udělit výhradně majitel webu rychleby.cz a to pouze písemnou formou na základě obchodně dodavatelské smlouvy.