Kostel Panny Marie Bolestné je dominantou poutního místa na Boží hoře a je viditelný ze širokého okolí. Ze Žulové k němu vede lesem křížová cesta – její kompletní fotogalerii najdete níže, pod fotogalerií kostela – zde.

Poloha:  Otevřít mapu

Ve 12. století se na vrcholu Boží hory objevila na kůlu upevněná podobizna Panny Marie Bolestné. Velké množství křesťanů sem přicházelo se svými pobožnými modlitbami a vykonávali je na kolenou před obrazem bolestné Matky Boží. Když byl tento obraz větrem utržen, postavili obyvatelé Friedebergu na tomto místě, kam vítr obraz zanesl, kapličku, do které mariánský obraz umístili. Protože i tato stavba během doby opět zchátrala, bylo rozhodnuto o postavení velké kaple. Roku 1712 proběhlo shromáždění starostů okolních vesnic ve Friederbergu, duchovní Bedřich Schubert ze Skorošic přijal tento návrh, vymohl nutné povolení k vybudování kostelíčka a vyhlásil sbírku. Novostavba tak byla zahájena ještě v roce 1712 a 12. května 1713 byla dokončena. Roku 1784 byl obraz Panny Marie převezen do kostela ve Skorošicích a poutní kostel byl na základě nařízení císaře Josefa II dočasně uzavřen. V roce 1833 při požáru kostela ve Skorošicích obraz Panny Marie shořel.

V letech 1878 – 1880 byla dosavadní dřevěná poutní kaple nahrazena novostavbou novogotického kostela. Roku 1905 byla pro poutníky u kostela postavena chata „Jiřího dům“, pojmenovaná podle kardinála Georga Koppa, která byla z bezpečnostních důvodů v padesátých letech zbourána.

Dnešní místo je krásně upravené, s řadou možností posezení v krytém přístřeku či pod otevřenou oblohou a nabízí návštěvníkům krásný pohled na hlavní hřeben Rychlebských hor a kouzelné krajiny Rychleb.

Dvakrát ročně se zde konají liturgické poutě. V době hlavních prázdnin je kostel přístupný pro veřejnost každou neděli.

Křížová cesta na Boží horu

Křížovou cestu tvoří čtrnáct žulových sloupků s kapličkou s pašijovým obrázkem. Cesta vede ke kostelu Panny Marie Bolestné na vrcholu kopce Boží hora.

Vlastním nákladem města Žulová byla roku 1877  vybudována křížová cesta na vrchol Boží hory. Obrazy na sloupcích křížové cesty byly roku 1893 obnoveny vidnavským malířem Bauchem a křížová cesta byla duchovním správcem 30. května 1893  znovu vysvěcena.

© RYCHLEBY.CZ

Výhradní práva na veškeré materiály na webu rychleby.cz jsou majetkem provozovatele. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto webu, není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovné souhlasu provozovatele. Veškeré zobrazené fotografie a obrazové materiály jsou chráněny autorským zákonem, svolení s použitím fotografií a obrazových materiálů webu může udělit výhradně majitel webu rychleby.cz a to pouze písemnou formou na základě obchodně dodavatelské smlouvy.