Nápadný, dobře viditelný, izolovaný a ledovcem modelovaný oblík Lánský vrch (423 m n. m.) se zvedá v mírně zvlněné krajině při silnici ze Skoršic do Vlčic, na jih od osady Sedm Lánů. Z vrcholu je téměř dokonalý kruhový výhled na všechny významné kopce Žulovské pahorkatiny a po celém obzoru se táhnoucí dominantní hradbu Rychlebských hor. Jako na dlani budete mít například blízkou Kaní horu, vrchol Smolný s Venušinými miskami, celému okolí dominující Boží horu s kostelem Panny Marie Bolestné i vedlejší vrchol Borový. Z místních velikánů pak nepřehlédnutelnou druhou nejvyšší rychlebskou horu Špičák (957 m n.m.) a také tu v pozadí nejvyšší Smrk (1127 m n.m.).

Na vrcholu Lánského vrchu stojí od roku 2007 v nadživotní velikosti stůl a dvě židle, které jsou dílem skupiny mladých lidí REZ (viz www.r-e-z.cz) a staly se již samozřejmou vizuální součástí vrcholu. Místními jsou slengově nazývány Ikea 😊

Přístup na Lánský vrch vede po neznačené pěšině z osady Sedmlánů, kde zastavují autobusy na trase Jeseník – Žulová – Javorník a zároveň je zde možné parkovat.

Poloha:  Otevřít mapu
Geologická charakteristika: Lokalita se nalézá v okrajové části žulovského masívu v blízkosti okrajového sudetského zlomového systému. Skalní podklad je tvořen biotitickým granitem a vložkami zbytků pláště vidavské klenby, tvořeného biotitickými migmatitizovanými rulami. Pevninským pleistocénním ledovcem byl vymodelován nápadný oblík kruhového obrysu. Při úpatí jsou balvany eratik a místního křemene.

Zdroj: http://lokality.geology.cz/815

© RYCHLEBY.CZ

Výhradní práva na veškeré materiály na webu rychleby.cz jsou majetkem provozovatele. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto webu, není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovné souhlasu provozovatele. Veškeré zobrazené fotografie a obrazové materiály jsou chráněny autorským zákonem, svolení s použitím fotografií a obrazových materiálů webu může udělit výhradně majitel webu rychleby.cz a to pouze písemnou formou na základě obchodně dodavatelské smlouvy.