Rozhledna Borůvková hora je 25 metrů vysoká vyhlídková věž stojící na stejnomeném vrcholu Borůvkové hory. Je otevřena celoročně a z vyhlídkové plošiny ve výšce 24 m se nabízí návštěvníkům nádherné výhledy na Rychlebské hory a roviny v sousedním Polsku. Vedle věže se nachází i malá kamenná chata pro turisty.

Otevřeno: celoročně

Výška: 25,4 m.

Vyhlídková plošina: 24 m.

Počet schodů: 155

Poloha:  Otevřít mapu

Historie rozhleden a chaty na Borůvkové hoře

Historie lázeňské rozhledny na Borůvkové hoře (898 m) se začala psát v 70. letech 19. století. Byla to nevelká dřevěná stavba, postavená správou lázní Landek (Landeck) těsně při hranicích tehdejšího Pruska s Rakousko-Uherskem. Rozhledna umožňovala návštěvníkům lázní nejen výhled do Kladska a na Králický Sněžník, ale i na druhou stranu do Slezska a na Moravu. Lázeňská rozhledna však brzy zchátrala a novou vyhlídkovou věž na jejím místě postavila v roce 1890 již turistická organizace. Byla to místní sekce Kladského turistického spolku (Glatzer Gebirgs Verein – GGV, 1880), kterou podpořila obec Landek bezplatným poskytnutím stavebního dřeva a moravskoslezský turistický spolek finanční podporou. Nová rozhledna byla pak hojně navštěvována jak lázeňskými hosty, tak i turisty z Kladska a Slezska, zejména z Javorníku. Po deseti letech se však pod dvěma turistkami z Javorníku prolomily schody, došlo k vážným zraněním a odškodnění stálo sekci značnou částku peněz. Při obhlídce rozhledny se pak zjistilo, že většina dřeva je ztrouchnivělá. Než se podařilo turistické sekci rozhlednu strhnout, zchátralá stavba se 11. září 1900 sama pod náporem větru zřítila. Několik let pak trvaly dohady o tom, zda novou rozhlednu na vrcholu Borůvkové hory má postavit moravskoskoslezská nebo opět kladská turistická organizace. Protože však v té době byl Moravskoslezský sudetský spolek již silně zadlužený stavbou rozhledny na Pradědu, ujala se nové stavby opět turistická sekce v Ladeku. Dřevo jí znovu poskytla obec a finanční prostředky získala od dárců, k nimž patřila i javornická sekce MSSGV. Tentokrát byla rozhledna postavena podle plánů ing. Huberta Utnera z Javorníku jako dřevěná stavba s prostornou vyhlídkovou terasou ve výšce 21 metrů. Slavnostně byla otevřena 30. srpna 1908. Vedle ní pak byla vybudována jednoduchá ochranná chýše, kde bylo možno získat prosté občerstvení. Když se po 14 letech rozhledna opět zřítila, ujala se nakonec nové stavby javornická sekce MSSGV. Po letech soustřeďování prostředků a váhání však Javorničtí postavili na moravské straně hranice místo rozhledny chatu s názvem Hedelkoppe, opět podle plánů ing. Utnera. Svého zprovoznění se dočkala 29. května 1930 a byla častým a oblíbeným cílem širokého okolí. Po válce však částečně z důvodu německého původu, více však kvůli odlehlosti a hlavně daleko důležitějším poválečným starostem postupně zanikla.
(zdroj: Převzato a upraveno z článku Rozhledny v Jeseníkách, Severní Morava sv. 57, autor Jiří Filip)

Informativní fotomontáž původní chaty z roku 1938 umístěné na své původní místo v roce 2005, před stavbou rozhledny. Po chatě zbyly základy, části sklepa a pár zdí…

Stavba rozhledny (rok 2005 – 2006)

Městu Javorník se po pětiletém úsilí podařilo získat prostředky na stavbu rozhledny na Borůvkové hoře a navázat tak na tradici lázeňské rozhledny na Borůvkové hoře (898 m), která se začala psát v 70. letech 19. století. Po administrativní přípravě, která spočívala mimo jiné ve zpracování projektové dokumentace, vyřízení stavebního povolení, neúspěšné žádosti o dotaci z programu SAPARD, se podařilo získat dotaci z programu příhraniční spolupráce INTERREG IIIA ČR – Polsko.

Zadání:

Vlastní stavba věže kruhového půdorysu je navržena z nosné ocelové konstrukce a dřevěného opláštění. Součástí stavby je také zděný přístřešek pro turisty.

Dokončení stavby v září 2006.
Generální dodavatel stavby KOMPLETSTAV Letovice s.r.o.

Informace o přístupu a stavu terénu po dokončení stavby:
– Okolí stavby rozhledny bude uvedeno do původního stavu s tím, že nálet kolem rozhledny byl vytěžen.
– Přístupová cesta bude na závěr upravena, ale jen terénně, to znamená že budou srovnány případné vyježděné koleje a cesta bude zpět předána lesům v původním stavu.
– Přístup na rozhlednu bude stejným způsobem jak nyní, tedy po turistických cestách od Javorníku, Travné, Bílé vody a Polska.
Nejblíže lze auto odstavit v Travné u přechodu, přes Travnou byla až k přechodu opravena silnice a přechod by měl být časem otevřen i pro osobní auta.

Harmonogram prací

Informace o přístupu a stavu terénu po dokončení stavby

  • Okolí stavby rozhledny bude uvedeno do původního stavu s tím, že nálet kolem rozhledny byl vytěžen.
  • Přístupová cesta bude na závěr upravena, ale jen terénně, to znamená že budou srovnány případné vyježděné koleje a cesta bude zpět předána lesům v původním stavu.
  • Přístup na rozhlednu bude stejným způsobem jak nyní, tedy po turistických cestách od Javorníku, Travné, Bílé vody a Polska.
  • Nejblíže lze auto odstavit v Travné u přechodu, přes Travnou byla až k přechodu opravena silnice a přechod by měl být časem otevřen i pro osobní auta.

1. fáze – příprava území, zemní práce pro věž a přístřešek a základy věže

15.5.2006 – Jsou hotové výkopy pro základové konstrukce, probíhá příprava výztuže základové desky a pasů pod věží.

2. fáze – základy pro věž a přístřešek, dodávka OK

Práce provádí javornická firma STAR s.r.o. pod vedením Ing. Jandy Pavla – majitele firmy.

3. fáze – dodávka ocelových konstrukcí a jejich montáž

4. a 5. fáze – spodní patro rozhledny, stupně a podesty, střecha a plášť rozhledny

6. fáze – spodní patro rozhledny, stupně a podesty, plášť rozhledny, bleskojistná soustava

Slavnostní otevření dne 7.10.2006 v 11:00 hod.

Dodavatelé:

Generální dodavatel stavby: KOMPLETSTAV Letovice s.r.o.
Autor architektonického návrhu: United Design s.r.o., Ing. Arch. Hynek Novák
Projektant prováděcí dokumentace: Ing. Lubomír Řezníček – KOMPLET
Subdodavatel spodní stavby: Stavby a reality STAR, s.r.o.
Subdodavatel ocelové konstrukce: HARD Jeseník, a.s.
Subdodavatel dřevěných konstrukcí: DŘEVOVÝROBA – PILAŘSTVÍ, s.r.o., Hrabová

© RYCHLEBY.CZ

Výhradní práva na veškeré materiály na webu rychleby.cz jsou majetkem provozovatele. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto webu, není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovné souhlasu provozovatele. Veškeré zobrazené fotografie a obrazové materiály jsou chráněny autorským zákonem, svolení s použitím fotografií a obrazových materiálů webu může udělit výhradně majitel webu rychleby.cz a to pouze písemnou formou na základě obchodně dodavatelské smlouvy.