Čertovy kazatelny jsou jednou z perel Rychlebských hor.
Jde o romantické místo s tajemnou skalní vyhlídkou s kouzelným výhledem do hluboce zaříznutého údolí Račího potoka, které se táhne v délce asi 7 km dole pod vyhlídkou. V jeho dolní části byla roku 1998 vyhlášena přírodní rezervace, jejímž posláním je ochrana lesních porostů pralesovitého charakteru. Chráněná plocha zahrnuje území na obou stranách Račího potoka včetně lokalit Čertovy kazatelny a Pustý zámek.

Netuším, kolik jste měli v životě možnost vidět takovýchto krásných údolí, ale věřte, že takový pohled, jaký se Vám naskytne z Čertových kazatelen, budete ještě dlouho nosit v očích….

Fotogalerie

© RYCHLEBY.CZ

Výhradní práva na veškeré materiály na webu rychleby.cz jsou majetkem provozovatele. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto webu, není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovné souhlasu provozovatele. Veškeré zobrazené fotografie a obrazové materiály jsou chráněny autorským zákonem, svolení s použitím fotografií a obrazových materiálů webu může udělit výhradně majitel webu rychleby.cz a to pouze písemnou formou na základě obchodně dodavatelské smlouvy.