Zřícenina raně gotického hradu Kaltenštejn (nazývaná též Hradisko) se nachází asi 2 km jižně od obce Černá Voda nad osadou Nové Podhradí. Ve své době byl hrad, stojící na skalnatém vrcholu kuželovitého kopce, silným obranným opevněním a stavební technikou je dodnes ukázkou středověkého obranného stavitelství.

Katastrální území: Černá Voda
Nadmořská výška: 437 m n.m.
Poloha: Otevřít mapu

Od roku 1964 kulturní památka

KALTENŠTEJN

KRÁTKÝ OBLET (léto 2022)

Historie

První hodnověrná zmínka o Kaltenštejně pochází z roku 1295. Toho roku jej vykoupil Bolek I. Svídnický od odpůrců vratislavského biskupa, kteří jej nejspíše krátce před tím vystavěli. Vzápětí byl hrad navrácen do biskupských rukou. V té představoval jednoduchou bergfritovou dispozici, za okrouhlým bergfritem na nejvyšším místě kopce stál dvoudílný palác a celek byl obklopen obvodovou hradbou se vstupní bránou. Snad již v této fázi měl hrad na severozápadě dvoudílné odstupňované předhradí.

V následujících letech byl hrad často zastavován, aby se vždy po určíté době vrátil do biskupských rukou. Z období husitských válek nemáme o hradě zprávy, zdá se však, že na rozdíl od jiných míst nepadl husitům do rukou. Zato v roce 1441 se jej zmocnil dobrodruh Zikmund Rachna, který dokonce unesl dceru královského hejtmana Půty z Častolovic. Biskupské oddíly hrad oblehly a dobyly. Zikmund byl zajat a přímo na hradě umučen. Poškozený hrad byl sice opraven, ale v dalších letech ztrácel na významu, až byl někdy po roce 1505 pobořen, snad v souvislosti s přestavbou nedalekého Jánskéhu vrchu. Při demolici byl intenzivně použit střelný prach, který má na svědomí roztržení bergfritu a následné rozmetání velkých kusů zdiva po celém areálu hradu. V době svého zániku se Kaltenštejn příliš nelišil od již popsaného stavu, změny se týkaly především předhradí, které bylo obklopeno novým pásem hradeb s branskou budovou a nevelkou čtverhrannou baštou v její blízkosti.

Kompletní historii hradu Kaltenštejn najdete v publikacích:

  • Hrady českého Slezska
    Pavel Kouřil, Dalibor Prix, Martin Wihoda, Arch. ústav AV ČR, Brno 2000
  • Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku
    Miroslav Plaček, Libri, Praha 1996
Fotogalerie

© RYCHLEBY.CZ

Výhradní práva na veškeré materiály na webu rychleby.cz jsou majetkem provozovatele. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto webu, není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovné souhlasu provozovatele. Veškeré zobrazené fotografie a obrazové materiály jsou chráněny autorským zákonem, svolení s použitím fotografií a obrazových materiálů webu může udělit výhradně majitel webu rychleby.cz a to pouze písemnou formou na základě obchodně dodavatelské smlouvy.