Oblast Rychlebských hor pod svým povrchem skrývá jedinečnou krásu podzemního světa, kterému dala vzniknout svým působením jednak příroda (jeskyně, dutiny, krasové útvary…), tak také člověk (důlní činost, těžba, průzkum…).
Nabízíme Vám možnost alespoň trochu nahlédnout do tohoto skrytého a tajemného světa plného kouzel a zahaleného do naprosté tmy, jež dokáže člověku poskytnout nejen vzrušení, ale hlavně dotyk s historií dávných časů…

Jeskyně Na Pomezí

veřejně přístupné

Jeskyně Na Pomezí jsou největším jeskynním systémem v ČR vzniklým rozpouštěním mramoru, tj. krystalického vápence. Vyznačují se úzkými a místy vysokými puklinovými chodbami, které se v místech křížení rozšiřují v menší dómy. K nejvýznamnějším částem jeskyní patří Ledový dóm, Dóm u smuteční vrby, chodba Římských lázní, Bílý dóm, Královský komín, Klenotnice a Vstupní dóm.

Poloha: Otevřít mapu

Jeskyně Na Špičáku

veřejně přístupné, bezbariérové jeskyně

Jedná se o nejstarší doložené jeskyně v naší republice. K nejcharakteristějším znakům jeskyní Na Špičáku – nehledě na epigrafické skalní záznamy – patří výrazné chodby srdcovitého profilu, které spolu s hlavní chodbou vytvářejí opravdový labyrint.

Poloha: Otevřít mapu

Nepřístupné jeskynní a krasové útvary

Oblast Vápenné – Jeskyně za hájovnou, Roušarova jeskyně, Velký dóm, Jeskyně s excentriky,

Oblast sedla na Pomezí – Jeskyně Rasovna, Liščí díra, Nová jeskyně.

Těžba uranu na Javornicku

Ložisko a uranový důl Zálesí u Javorníka
geologie – otevření a těžba – ruda – doprava – větrání – povrch – likvidace – fotogalerie – vyznamenání

Rudní výskyt Jelení Vrch a Bílá Voda – rozsah průzkumných prací a těžba

Ve dnech 8.10.2007 – 21.11.2007 proběhla v Javorníku výstava Javornický uran

© RYCHLEBY.CZ

Výhradní práva na veškeré materiály na webu rychleby.cz jsou majetkem provozovatele. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto webu, není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovné souhlasu provozovatele. Veškeré zobrazené fotografie a obrazové materiály jsou chráněny autorským zákonem, svolení s použitím fotografií a obrazových materiálů webu může udělit výhradně majitel webu rychleby.cz a to pouze písemnou formou na základě obchodně dodavatelské smlouvy.